Protected by Copyscape Plagiarism Checker

Saturday, July 12, 2014

Maia's Favorite: Saranggola Ni Pepe


Salamat sa gumawa ng You Tube video na ito. Tuwang-tuwa ang aking anak habang paulit ulit na nakikinig sa kantang ito!

Nakahanap na kami ng kakantahin niya sa kanyang Pambatang Awitin sa iskul.

Ang pinakapaborito niyang parte ng kanta "Hinuli ng ibon, pinagsuot ng pantalon...Tinali ng pisi hindi na pinagsinturon"

Sa unang pagkakataon, na-imagine niya ang sinasabi ng kanta. Non-stop ang kanyang tawa talaga.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...